Jabil Inc (JBL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 478 000 1 567 000 1 393 560 1 177 430 1 257 950
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 307 000 1 755 000 1 761 800 1 399 420 1 141 000
Należności w tys. USD 3 995 000 3 141 000 2 847 740 2 745 230 1 693 270
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 697 000 10 683 000 9 059 480 8 532 100 7 230 870
Wskaźnik płynności szybkiej 0,57 0,60 0,66 0,62 0,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 478 000K + $2 307 000K + $3 995 000K) ÷ $13 697 000K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022