Jabil Inc (JBL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 804 000 1 478 000 1 567 000 1 393 560 1 177 430
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 144 000 2 307 000 1 755 000 1 761 800 1 399 420
Należności w tys. USD 3 647 000 3 995 000 3 141 000 2 847 740 2 745 230
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 695 000 13 697 000 10 683 000 9 059 480 8 532 100
Wskaźnik płynności szybkiej 0,60 0,57 0,60 0,66 0,62

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 804 000K + $2 144 000K + $3 647 000K) ÷ $12 695 000K
= 0,60


Analiza porównawcza

2023