Jabil Inc (JBL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
2022/Q2
(28 lut 2022)
2022/Q1
(30 lis 2021)
2021/Q4
(31 sie 2021)
2021/Q3
(31 maj 2021)
2021/Q2
(28 lut 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 217 000 1 478 000 1 070 000 1 093 000 1 229 000 3 134 000 1 240 730 838 099
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 534 000 2 307 000 2 228 000 2 150 000 1 985 000 3 510 000 1 811 830 1 683 840
Należności w tys. USD 4 498 000 3 995 000 3 193 000 3 229 000 3 917 000 6 282 000 3 227 630 3 062 740
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 372 000 13 697 000 11 942 000 11 714 000 11 965 000 21 366 000 9 847 000 8 842 380
Wskaźnik płynności szybkiej 0,57 0,57 0,54 0,55 0,60 0,60 0,64 0,63

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 217 000K + $2 534 000K + $4 498 000K) ÷ $14 372 000K
= 0,57


Analiza porównawcza

2023/Q1