Jabil Inc (JBL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q1
(30 lis 2023)
2023/Q4
(31 sie 2023)
2023/Q3
(31 maj 2023)
2023/Q2
(28 lut 2023)
2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
2022/Q2
(28 lut 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 550 000 1 804 000 1 480 000 1 200 000 1 217 000 1 478 000 1 070 000 1 093 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 325 000 2 144 000 2 446 000 2 347 000 2 534 000 2 307 000 2 228 000 2 150 000
Należności w tys. USD 3 693 000 3 647 000 3 599 000 3 715 000 4 498 000 3 995 000 3 193 000 3 229 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 030 000 12 695 000 12 796 000 13 282 000 14 372 000 13 697 000 11 942 000 11 714 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,58 0,60 0,59 0,55 0,57 0,57 0,54 0,55

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 550 000K + $2 325 000K + $3 693 000K) ÷ $13 030 000K
= 0,58


Analiza porównawcza

2024/Q1