Jabil Inc (JBL)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Zysk brutto w tys. USD 1 262 000 1 231 000 944 000 260 738 450 704
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 34 702 000 33 478 000 29 285 000 27 266 400 25 282 300
Marża zysku brutto 3,64% 3,68% 3,22% 0,96% 1,78%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 262 000K ÷ $34 702 000K
= 3,64%


Analiza porównawcza

2023