Jabil Inc (JBL)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Zysk brutto w tys. USD 1 231 000 1 888 000 260 738 450 704 373 401
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 478 000 58 570 000 27 266 400 25 282 300 22 095 400
Marża zysku brutto 3,68% 3,22% 0,96% 1,78% 1,69%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 231 000K ÷ $33 478 000K
= 3,68%


Analiza porównawcza

2022