Jabil Inc (JBL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 13 908 000 10 877 000 9 134 880 8 345 080 7 549 920
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 697 000 10 683 000 9 059 480 8 532 100 7 230 870
Wskaźnik płynności bieżącej 1,02 1,02 1,01 0,98 1,04

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $13 908 000K ÷ $13 697 000K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022