Jabil Inc (JBL)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 30 846 000 53 852 000 25 335 600 23 368 900 20 388 600
Zapasy w tys. USD 6 128 000 8 828 000 3 131 780 3 023 000 3 457 710
Rotacja zapasów 5,03 6,10 8,09 7,73 5,90

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $30 846 000K ÷ $6 128 000K
= 5,03


Analiza porównawcza

2022