Jabil Inc (JBL)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 31 835 000 30 846 000 26 926 000 25 335 600 23 368 900
Zapasy w tys. USD 5 206 000 6 128 000 4 414 000 3 131 780 3 023 000
Rotacja zapasów 6,12 5,03 6,10 8,09 7,73

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $31 835 000K ÷ $5 206 000K
= 6,12


Analiza porównawcza

2023