Jabil Inc (JBL)

ROA

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Zysk netto w tys. USD 818 000 996 000 696 000 53 912 287 111
Aktywa razem w tys. USD 19 424 000 19 717 000 16 654 000 14 397 400 12 970 500
ROA 4,21% 5,05% 4,18% 0,37% 2,21%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $818 000K ÷ $19 424 000K
= 4,21%


Analiza porównawcza

2023