Jabil Inc (JBL)

ROA

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Zysk netto w tys. USD 996 000 1 392 000 53 912 287 111 86 330
Aktywa razem w tys. USD 19 717 000 33 308 000 14 397 400 12 970 500 12 045 600
ROA 5,05% 4,18% 0,37% 2,21% 0,72%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $996 000K ÷ $19 717 000K
= 5,05%


Analiza porównawcza

2022