Jabil Inc (JBL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 34 702 000 33 478 000 29 285 000 27 266 400 25 282 300
Property, plant and equipment w tys. USD 3 137 000 3 954 000 4 075 000 3 665 310 3 333 750
Rotacja aktywów trwałych 11,06 8,47 7,19 7,44 7,58

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $34 702 000K ÷ $3 137 000K
= 11,06


Analiza porównawcza

2023