Jabil Inc (JBL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 478 000 58 570 000 27 266 400 25 282 300 22 095 400
Property, plant and equipment w tys. USD 3 954 000 8 150 000 3 665 310 3 333 750 3 198 020
Rotacja aktywów trwałych 8,47 7,19 7,44 7,58 6,91

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $33 478 000K ÷ $3 954 000K
= 8,47


Analiza porównawcza

2022