Jabil Inc (JBL)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 30 846 000 53 852 000 25 335 600 23 368 900 20 388 600
Zobowiązania handlowe w tys. USD 8 006 000 13 682 000 5 687 040 5 166 780 4 942 930
Rotacja zobowiązań 3,85 3,94 4,45 4,52 4,12

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $30 846 000K ÷ $8 006 000K
= 3,85


Analiza porównawcza

2022