Jabil Inc (JBL)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Cykl zapasów dni 59,83 45,12 47,22 61,90 61,30
Cykl należności dni 39,15 38,12 39,63 27,97 26,76
Cykl zobowiązań dni 92,73 81,93 80,70 88,49 88,71
Cykl konwersji gotówki dni 6,25 1,31 6,15 1,38 -0,65

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 59,83 + 39,15 – 92,73
= 6,25


Analiza porównawcza

2021