Jabil Inc (JBL)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 575 000 2 878 000 2 678 290 2 121 280 2 493 500
Kapitał własny w tys. USD 2 451 000 2 136 000 1 811 380 1 887 440 1 950 260
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,05 1,35 1,48 1,12 1,28

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $2 575 000K ÷ $2 451 000K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022