Jabil Inc (JBL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 134 000 1 393 560 1 177 430 1 257 950 1 189 920
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 510 000 1 761 800 1 399 420 1 141 000 1 097 260
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 21 366 000 9 059 480 8 532 100 7 230 870 6 870 590
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,31 0,35 0,30 0,33 0,33

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 134 000K + $3 510 000K) ÷ $21 366 000K
= 0,31


Analiza porównawcza

2021