Jabil Inc (JBL)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
EBIT w tys. USD 1 411 000 2 130 000 656 432 727 270 579 055
Koszty odsetek netto w tys. USD 146 000 248 000 159 318 167 270 131 189
Wskaźnik pokrycia odsetek 9,66 8,59 4,12 4,35 4,41

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $1 411 000K ÷ $146 000K
= 9,66


Analiza porównawcza

2022