Jabil Inc (JBL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 34 702 000 33 478 000 29 285 000 27 266 400 25 282 300
Aktywa razem w tys. USD 19 424 000 19 717 000 16 654 000 14 397 400 12 970 500
Rotacja aktywów razem 1,79 1,70 1,76 1,89 1,95

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $34 702 000K ÷ $19 424 000K
= 1,79


Analiza porównawcza

2023