Jabil Inc (JBL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 478 000 58 570 000 27 266 400 25 282 300 22 095 400
Aktywa razem w tys. USD 19 717 000 33 308 000 14 397 400 12 970 500 12 045 600
Rotacja aktywów razem 1,70 1,76 1,89 1,95 1,83

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $33 478 000K ÷ $19 717 000K
= 1,70


Analiza porównawcza

2022