Jabil Inc (JBL)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q3
(31 maj 2023)
2023/Q2
(28 lut 2023)
2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
2022/Q2
(28 lut 2022)
2022/Q1
(30 lis 2021)
2021/Q4
(31 sie 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 32 444 000 32 375 000 31 846 000 30 846 000 29 367 560 28 305 400 27 620 020 26 926 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 6 406 000 6 965 000 8 042 000 8 006 000 7 082 000 6 868 000 7 483 000 6 841 000
Rotacja zobowiązań 5,06 4,65 3,96 3,85 4,15 4,12 3,69 3,94

2023/Q3 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $32 444 000K ÷ $6 406 000K
= 5,06


Analiza porównawcza

2023/Q3