Edgewell Personal Care Co (EPC)

ROE

Obliczenia

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 107 600 114 700 117 100 95 100 99 300 98 600 109 000 119 300
Kapitał własny w tys. USD 1 545 800 1 540 500 1 551 100 1 507 000 1 486 700 1 459 700 1 478 100 1 515 500
ROE 6,96% 7,45% 7,55% 6,31% 6,68% 6,75% 7,37% 7,87%

2024/Q1 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $107 600K ÷ $1 545 800K
= 6,96%


Analiza porównawcza

2024/Q1