Edgewell Personal Care Co (EPC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 391 400 1 234 200 1 237 900 1 097 800
Kapitał własny w tys. USD 1 459 700 1 584 300 1 432 900 1 303 500
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,95 0,78 0,86 0,84

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 391 400K ÷ $1 459 700K
= 0,95


Analiza porównawcza

2022