Edgewell Personal Care Co (EPC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 216 400 188 700 479 200 364 700 341 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 128 500 107 300 99 800 95 400 91 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 523 400 548 000 536 800 510 500 659 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,66 0,54 1,08 0,90 0,66

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($216 400K + $128 500K) ÷ $523 400K
= 0,66


Analiza porównawcza

2023