Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 171 700 2 087 300 1 949 700 2 141 000
Aktywa razem w tys. USD 3 713 100 3 674 600 3 540 900 3 420 900
Rotacja aktywów razem 0,58 0,57 0,55 0,63

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 171 700K ÷ $3 713 100K
= 0,58


Analiza porównawcza

2022