Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 251 600 2 171 700 2 087 300 1 949 700 2 141 000
Aktywa razem w tys. USD 3 740 700 3 713 100 3 674 600 3 540 900 3 420 900
Rotacja aktywów razem 0,60 0,58 0,57 0,55 0,63

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 251 600K ÷ $3 740 700K
= 0,60


Analiza porównawcza

2023