Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 326 600 1 095 000 1 174 400 1 197 600 1 167 800
Zobowiązania handlowe w tys. USD 419 000 181 900 222 800 238 400 223 600
Rotacja zobowiązań 5,55 6,02 5,27 5,02 5,22

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 326 600K ÷ $419 000K
= 5,55


Analiza porównawcza

2021