Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 310 800 1 292 300 1 163 300 1 095 000 1 174 400
Zobowiązania handlowe w tys. USD 194 400 237 300 209 500 181 900 222 800
Rotacja zobowiązań 6,74 5,45 5,55 6,02 5,27

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 310 800K ÷ $194 400K
= 6,74


Analiza porównawcza

2023