Edgewell Personal Care Co (EPC)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk brutto w tys. USD 123 000 146 000 87 300 -390 300
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 171 700 2 087 300 1 949 700 2 141 000
Marża zysku brutto 5,66% 6,99% 4,48% -18,23%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $123 000K ÷ $2 171 700K
= 5,66%


Analiza porównawcza

2022