Edgewell Personal Care Co (EPC)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk brutto w tys. USD 147 700 123 000 146 000 87 300 -390 300
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 251 600 2 171 700 2 087 300 1 949 700 2 141 000
Marża zysku brutto 6,56% 5,66% 6,99% 4,48% -18,23%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $147 700K ÷ $2 251 600K
= 6,56%


Analiza porównawcza

2023