Edgewell Personal Care Co (EPC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 958 400 364 700 341 600 266 400 502 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 257 800 121 700 120 200 116 200 108 800
Należności w tys. USD 363 800 183 100 225 400 239 100 241 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 073 600 510 500 659 600 717 000 524 400
Wskaźnik płynności szybkiej 1,47 1,31 1,04 0,87 1,63

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($958 400K + $257 800K + $363 800K) ÷ $1 073 600K
= 1,47


Analiza porównawcza

2021