Edgewell Personal Care Co (EPC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 271 400 983 600 1 044 400 951 200 1 186 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 073 600 510 500 659 600 717 000 524 400
Wskaźnik płynności bieżącej 2,12 1,93 1,58 1,33 2,26

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 271 400K ÷ $1 073 600K
= 2,12


Analiza porównawcza

2021