Edgewell Personal Care Co (EPC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 962 400 942 200 1 135 700 983 600 1 044 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 523 400 548 000 536 800 510 500 659 600
Wskaźnik płynności bieżącej 1,84 1,72 2,12 1,93 1,58

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $962 400K ÷ $523 400K
= 1,84


Analiza porównawcza

2023