Edgewell Personal Care Co (EPC)

ROE

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD 114 700 98 600 117 000 67 600 -372 200
Kapitał własny w tys. USD 1 540 500 1 459 700 1 584 300 1 432 900 1 303 500
ROE 7,45% 6,75% 7,38% 4,72% -28,55%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $114 700K ÷ $1 540 500K
= 7,45%


Analiza porównawcza

2023