Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 251 600 2 171 700 2 087 300 1 949 700 2 141 000
Property, plant and equipment w tys. USD 337 900 345 500 362 600 370 900 396 000
Rotacja aktywów trwałych 6,66 6,29 5,76 5,26 5,41

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 251 600K ÷ $337 900K
= 6,66


Analiza porównawcza

2023