Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 171 700 2 087 300 1 949 700 2 141 000
Property, plant and equipment w tys. USD 345 500 362 600 370 900 396 000
Rotacja aktywów trwałych 6,29 5,76 5,26 5,41

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 171 700K ÷ $345 500K
= 6,29


Analiza porównawcza

2022