Edgewell Personal Care Co (EPC)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 126,90 108,47 104,70 111,02
Cykl należności dni 33,09 36,90 39,20 43,39
Cykl zobowiązań dni 67,02 65,73 60,63 69,25
Cykl konwersji gotówki dni 92,97 79,63 83,27 85,16

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 126,90 + 33,09 – 67,02
= 92,97


Analiza porównawcza

2022