Edgewell Personal Care Co (EPC)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 137,11 126,90 108,47 104,70 111,02
Cykl należności dni 20,28 33,09 36,90 39,20 43,39
Cykl zobowiązań dni 54,13 67,02 65,73 60,63 69,25
Cykl konwersji gotówki dni 103,26 92,97 79,63 83,27 85,16

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 137,11 + 20,28 – 54,13
= 103,26


Analiza porównawcza

2023