Edgewell Personal Care Co (EPC)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 196 500 233 500 174 400 290 200
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 171 700 2 087 300 1 949 700 2 141 000
Marża zysku operacyjnego 9,05% 11,19% 8,94% 13,55%

2022 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $196 500K ÷ $2 171 700K
= 9,05%


Analiza porównawcza

2022