Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 174 600 1 949 700 2 141 000 2 234 400 2 298 400
Należności w tys. USD 363 800 183 100 225 400 239 100 241 000
Rotacja należności 11,47 10,65 9,50 9,35 9,54

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 174 600K ÷ $363 800K
= 11,47


Analiza porównawcza

2021