Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 251 600 2 171 700 2 087 300 1 949 700 2 141 000
Należności w tys. USD 125 100 196 900 211 000 209 400 254 500
Rotacja należności 18,00 11,03 9,89 9,31 8,41

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 251 600K ÷ $125 100K
= 18,00


Analiza porównawcza

2023