Edgewell Personal Care Co (EPC)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 44,27% 43,84% 45,15% 46,40% 49,19%
Marża zysku operacyjnego 11,19% 8,94% 13,55% 12,99% 15,43%
Marża zysku brutto 6,99% 4,48% -18,23% 7,33% -2,30%
Marża zysku netto 5,61% 3,47% -17,38% 4,62% 0,25%

Zwrot z inwestycji

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Operacyjny ROA 6,35% 4,93% 8,48% 7,34% 8,47%
ROA 3,18% 1,91% -10,88% 2,61% 0,14%
Zwrot z kapitału całkowitego 8,28% 6,53% 12,09% 10,19% 10,86%
ROE 7,38% 4,72% -28,55% 5,92% 0,33%