Edgewell Personal Care Co (EPC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 360 700 1 391 400 1 234 200 1 237 900 1 097 800
Aktywa razem w tys. USD 3 740 700 3 713 100 3 674 600 3 540 900 3 420 900
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,36 0,37 0,34 0,35 0,32

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 360 700K ÷ $3 740 700K
= 0,36


Analiza porównawcza

2023