Edgewell Personal Care Co (EPC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 468 400 1 237 900 1 097 800 1 103 800 1 525 400
Aktywa razem w tys. USD 7 349 200 3 540 900 3 420 900 3 953 300 4 188 800
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,34 0,35 0,32 0,28 0,36

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 468 400K ÷ $7 349 200K
= 0,34


Analiza porównawcza

2021