Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 251 600 2 171 700 2 087 300 1 949 700 2 141 000
Working capital w tys. USD 439 000 394 200 598 900 473 100 384 800
Rotacja kapitału pracującego 5,13 5,51 3,49 4,12 5,56

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $2 251 600K ÷ $439 000K
= 5,13


Analiza porównawcza

2023