Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 171 700 2 087 300 1 949 700 2 141 000
Working capital w tys. USD 394 200 598 900 473 100 384 800
Rotacja kapitału pracującego 5,51 3,49 4,12 5,56

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $2 171 700K ÷ $394 200K
= 5,51


Analiza porównawcza

2022