Edgewell Personal Care Co (EPC)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
EBIT w tys. USD 196 500 233 500 174 400 290 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 391 400 1 234 200 1 237 900 1 097 800
Kapitał własny w tys. USD 1 459 700 1 584 300 1 432 900 1 303 500
Zwrot z kapitału całkowitego 6,89% 8,28% 6,53% 12,09%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $196 500K ÷ ($1 391 400K + $1 459 700K)
= 6,89%


Analiza porównawcza

2022