Edgewell Personal Care Co (EPC)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk netto w tys. USD 234 000 67 600 -372 200 103 300 5 700
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 174 600 1 949 700 2 141 000 2 234 400 2 298 400
Marża zysku netto 5,61% 3,47% -17,38% 4,62% 0,25%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $234 000K ÷ $4 174 600K
= 5,61%


Analiza porównawcza

2021