Edgewell Personal Care Co (EPC)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD 114 700 98 600 117 000 67 600 -372 200
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 251 600 2 171 700 2 087 300 1 949 700 2 141 000
Marża zysku netto 5,09% 4,54% 5,61% 3,47% -17,38%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $114 700K ÷ $2 251 600K
= 5,09%


Analiza porównawcza

2023