Edgewell Personal Care Co (EPC)

Marża zysku netto

Obliczenia

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 107 600 114 700 117 100 95 100 99 300 98 600 109 000 119 300
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 2 271 400 2 251 600 2 254 400 2 228 200 2 177 500 2 171 700 2 178 000 2 127 900
Marża zysku netto 4,74% 5,09% 5,19% 4,27% 4,56% 4,54% 5,00% 5,61%

2024/Q1 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto (ttm) ÷ Przychody ze sprzedaży (ttm)
= $107 600K ÷ $2 271 400K
= 4,74%


Analiza porównawcza

2024/Q1