Edgewell Personal Care Co (EPC)

Wskaźniki zadłużenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,34 0,35 0,32 0,28 0,36
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,44 0,46 0,46 0,39 0,47
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,78 0,86 0,84 0,63 0,88
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,32 2,47 2,62 2,27 2,41

Wskaźniki pokrycia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Wskaźnik pokrycia odsetek 3,44 2,85 4,64 4,27 5,13