Edgewell Personal Care Co (EPC)

ROA

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD 114 700 98 600 117 000 67 600 -372 200
Aktywa razem w tys. USD 3 740 700 3 713 100 3 674 600 3 540 900 3 420 900
ROA 3,07% 2,66% 3,18% 1,91% -10,88%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $114 700K ÷ $3 740 700K
= 3,07%


Analiza porównawcza

2023