Edgewell Personal Care Co (EPC)

ROA

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk netto w tys. USD 234 000 67 600 -372 200 103 300 5 700
Aktywa razem w tys. USD 7 349 200 3 540 900 3 420 900 3 953 300 4 188 800
ROA 3,18% 1,91% -10,88% 2,61% 0,14%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $234 000K ÷ $7 349 200K
= 3,18%


Analiza porównawcza

2021