Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
2021/Q1
(31 gru 2020)
2020/Q4
(30 wrz 2020)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 2 721 200 2 671 100 2 642 700 4 174 600 2 032 900 1 943 100 1 946 800 1 949 700
Property, plant and equipment w tys. USD 347 800 355 400 299 900 725 200 302 700 306 100 368 900 370 900
Rotacja aktywów trwałych 7,82 7,52 8,81 5,76 6,72 6,35 5,28 5,26

2022/Q3 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $2 721 200K ÷ $347 800K
= 7,82


Analiza porównawcza

2022/Q3