Edgewell Personal Care Co (EPC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 005 500 962 400 988 600 1 009 200 1 007 500 942 200 933 700 968 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 467 700 523 400 579 800 569 000 501 300 548 000 575 100 544 200
Wskaźnik płynności bieżącej 2,15 1,84 1,71 1,77 2,01 1,72 1,62 1,78

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 005 500K ÷ $467 700K
= 2,15


Analiza porównawcza

2024/Q1