Edgewell Personal Care Co (EPC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 184 100 188 700 181 600 188 100 239 800 479 200 437 500 282 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 99 200 107 300 113 600 106 200 103 200 99 800 103 800 102 300
Należności w tys. USD 184 000 196 900 224 400 245 300 216 400 211 000 201 500 249 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 501 300 548 000 575 100 544 200 483 900 536 800 547 100 483 800
Wskaźnik płynności szybkiej 0,93 0,90 0,90 0,99 1,16 1,47 1,36 1,31

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($184 100K + $99 200K + $184 000K) ÷ $501 300K
= 0,93


Analiza porównawcza

2023/Q1