Edgewell Personal Care Co (EPC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 214 200 216 400 207 400 155 200 184 100 188 700 181 600 188 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 131 800 128 500 136 500 132 700 99 200 107 300 113 600 106 200
Należności w tys. USD 137 600 125 100 142 200 180 800 184 000 196 900 224 400 245 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 467 700 523 400 579 800 569 000 501 300 548 000 575 100 544 200
Wskaźnik płynności szybkiej 1,03 0,90 0,84 0,82 0,93 0,90 0,90 0,99

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($214 200K + $131 800K + $137 600K) ÷ $467 700K
= 1,03


Analiza porównawcza

2024/Q1