Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 2 271 400 2 251 600 2 254 400 2 228 200 2 177 500 2 171 700 2 178 000 2 127 900
Aktywa razem w tys. USD 3 787 200 3 740 700 3 766 300 3 798 600 3 797 000 3 713 100 3 721 300 3 793 300
Rotacja aktywów razem 0,60 0,60 0,60 0,59 0,57 0,58 0,59 0,56

2024/Q1 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $2 271 400K ÷ $3 787 200K
= 0,60


Analiza porównawcza

2024/Q1