Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 2 177 500 2 171 700 2 178 000 2 127 900 2 099 500 2 087 300 2 032 900 1 943 100
Aktywa razem w tys. USD 3 797 000 3 713 100 3 721 300 3 793 300 3 807 100 3 674 600 3 647 200 3 537 900
Rotacja aktywów razem 0,57 0,58 0,59 0,56 0,55 0,57 0,56 0,55

2023/Q1 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $2 177 500K ÷ $3 797 000K
= 0,57


Analiza porównawcza

2023/Q1