Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 321 900 1 310 800 1 325 200 1 338 100 1 299 000 1 292 300 1 272 600 1 192 800
Zapasy w tys. USD 521 900 492 400 502 500 540 500 540 200 449 300 414 100 429 100
Rotacja zapasów 2,53 2,66 2,64 2,48 2,40 2,88 3,07 2,78

2024/Q1 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $1 321 900K ÷ $521 900K
= 2,53


Analiza porównawcza

2024/Q1