Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 299 000 1 292 300 1 272 600 1 192 800 1 178 900 1 163 300 1 131 600 1 115 600
Zapasy w tys. USD 540 200 449 300 414 100 429 100 407 500 345 700 359 200 354 200
Rotacja zapasów 2,40 2,88 3,07 2,78 2,89 3,37 3,15 3,15

2023/Q1 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $1 299 000K ÷ $540 200K
= 2,40


Analiza porównawcza

2023/Q1