Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 643 700 504 500 548 000 300 500 638 400 727 600 760 300 683 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 87 300 106 200 107 000 111 600 74 300 79 600 75 100 80 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 479 200 1 665 600 1 198 300 1 065 000 1 007 100 904 900 823 700 613 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,49 0,37 0,55 0,39 0,71 0,89 1,01 1,25

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($643 700K + $87 300K) ÷ $1 479 200K
= 0,49


Analiza porównawcza

2022/Q3