Reliance Inc. (RS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 080 200 976 900 816 300 816 200 1 173 400 643 700 504 500 548 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 140 400 104 700 109 800 114 200 115 600 87 300 106 200 107 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 843 600 878 700 937 800 975 400 1 375 300 1 479 200 1 665 600 1 198 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,45 1,23 0,99 0,95 0,94 0,49 0,37 0,55

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 080 200K + $140 400K) ÷ $843 600K
= 1,45


Analiza porównawcza

2023/Q4