Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
2021/Q2
(31 maj 2021)
2021/Q1
(28 lut 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 426 053 364 434 355 869 342 622 675 616 508 897 470 968 239 309
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 318 004 279 683 284 229 283 730 645 858 271 608 266 077 265 740
Wskaźnik płynności bieżącej 1,34 1,30 1,25 1,21 1,05 1,87 1,77 0,90

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $426 053K ÷ $318 004K
= 1,34


Analiza porównawcza

2022/Q4