Quanex Building Products Corp (NX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(31 lip 2023)
2023/Q2
(30 kwi 2023)
2023/Q1
(31 sty 2023)
2022/Q4
(31 paź 2022)
2022/Q3
(31 lip 2022)
2022/Q2
(30 kwi 2022)
2022/Q1
(31 sty 2022)
2021/Q4
(31 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 73 252 43 496 43 055 55 093 50 030 38 900 31 719 40 061
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 764 12 210 11 146 8 664 8 651 11 442 11 621 8 148
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 135 367 118 648 119 990 139 843 158 731 146 588 131 628 158 001
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,64 0,47 0,45 0,46 0,37 0,34 0,33 0,31

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($73 252K + $12 764K) ÷ $135 367K
= 0,64