Quanex Building Products Corp (NX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 55 093 40 061 51 621 30 868 29 003
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 664 8 148 6 217 9 353 7 296
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 139 843 158 001 130 240 109 754 102 361
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,46 0,31 0,44 0,37 0,35

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($55 093K + $8 664K) ÷ $139 843K
= 0,46