Quanex Building Products Corp (NX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 221 500 1 072 150 851 573 893 841 889 785
Aktywa razem w tys. USD 724 617 717 323 691 585 645 110 741 849
Rotacja aktywów razem 1,69 1,49 1,23 1,39 1,20

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 221 500K ÷ $724 617K
= 1,69