Quanex Building Products Corp (NX)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
EBIT w tys. USD 111 281 81 909 55 887 48 543 37 861
Koszty odsetek netto w tys. USD 2 540 2 525 5 217 9 580 11 031
Wskaźnik pokrycia odsetek 43,81 32,44 10,71 5,07 3,43

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $111 281K ÷ $2 540K
= 43,81