Quanex Building Products Corp (NX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 953 004 831 541 658 750 694 420 696 567
Zapasy w tys. USD 120 890 92 529 61 181 67 159 69 365
Rotacja zapasów 7,88 8,99 10,77 10,34 10,04

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $953 004K ÷ $120 890K
= 7,88