Quanex Building Products Corp (NX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 29 628 52 094 116 728 156 414 209 332
Aktywa razem w tys. USD 724 617 717 323 691 585 645 110 741 849
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,04 0,07 0,17 0,24 0,28

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $29 628K ÷ $724 617K
= 0,04