Quanex Building Products Corp (NX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 953 004 831 541 658 750 694 420 696 567
Zobowiązania handlowe w tys. USD 77 907 86 765 77 335 63 604 52 389
Rotacja zobowiązań 12,23 9,58 8,52 10,92 13,30

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $953 004K ÷ $77 907K
= 12,23