Quanex Building Products Corp (NX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 280 665 249 047 207 306 190 326 189 678
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 139 843 158 001 130 240 109 754 102 361
Wskaźnik płynności bieżącej 2,01 1,58 1,59 1,73 1,85

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $280 665K ÷ $139 843K
= 2,01